10. Všeoborová konference NNO

Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na 10. Všeoborovou konferenci NNO, kterou pořádá Asociace nestátních neziskových organizací ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,  Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Magistrátem hlavního města Praha ve dnech

11. 9.  — 12. 9. 2017

Praha

Cílem konference je nejenom posílení široké komunikační platformy nevládních organizací a   podpora občanské společnosti na celostátní, regionální a místní úrovni, ale i formulace  takových závěrů, jež budou silným argumentem pro vyjednávání zástupců nevládního sektoru s  vládou i  s krajskými samosprávami a které povedou ke zvyšování kvality a stability služeb, jaké NO poskytují občanům ČR. Záštitu nad konferencí poskytly 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, ministryně Karla Šlechtová a Michaela Marksová, za hl. m. Prahu převzal záštitu radní Radek Lacko. Na přípravě konference spolupracujeme s mnoha nevládními organizacemi (mj. AVPO, Člověk v tísni, Charita ČR, Fórum dárců, SMO, NRZP, NCA), dále s akademickou sférou i veřejnou správou. Počítáme také se společenským večerem dne 11. 9. s hudbou a pohoštěním.

Nadcházející 10. Všeoborová konference nevládních organizací se zaměří na následující oblasti zájmu:

• Partnerství neziskového sektoru s veřejnou správou, uplatňování principů participace a subsidiarity.

• Systémy financování veřejně prospěšných služeb a veřejně prospěšných činností; jejich možná transformace, která by odstranila nepředvídatelnost, subjektivitu a finanční nejistotu ve stávajících dotačních systémech a vedla k možnosti nevládních organizací racionálně hospodařit a přijímat dlouhodobé strategie udržitelného rozvoje.

• Problémy vycházející ze zvyšující se komplikovanosti podmínek a pravidel, vysoké administrativní náročnosti žádostí i realizace projektů jak z národních, tak evropských zdrojů.

Konferenční poplatek za dvoudenní konferenci pro členy ANNO ČR je 500,- Kč, pro nečleny 700,- Kč. Je možné také přihlášení pouze na 1 den dle vlastního výběru, kdy participace a subsidiarita je na programu dne 11. 9. a financování NNO dne 12. 9., pak činí poplatek pro členy ANNO ČR 300,- Kč a pro nečleny 400,- Kč.

Více informací zde.