2nd National Exchange Workshop

Přijměte prosím pozvání na druhý National Exchange Workshop v rámci projektu CNCB (Cluster and Network Cooperation for Business Success), který se uskuteční 29. listopadu 2011 v Praze v hotelu Diplomat. Cílem setkání bude především prezentace výsledků projektu.

Dále bychom Vás rádi upozornili na mezinárodní konferenci zaměřenou na setkávání klastrových manažerů z celé Evropy, která se uskuteční následující den 30. listopadu 2011. Na této konferenci budete mít jedinečnou příležitost setkat se s předními odborníky (např. Johan P Bang - klastrový manažer roku 2010). V rámci tematické diskuze u kulatých stolů budete pak mít možnost debatovat o svých problémech, stejně tak jako sdílet své úspěchy.

V příloze naleznete podrobnější informace týkající se agendy a ubytování na National Exchange Workshop a dále agendu mezinárodní konference spolu s registračním linkem.

Pokud byste měli zájem pouze o National Exchange Workshop, přihlaste se prosím na tuto emailovou adresu annap@kpv.zcu.cz. Pokud byste se chtěli zúčastnit jak National Exchange Workshopu, tak i mezinárodní konference, vyplňte laskavě registrační link a na adresu annap@kpv.zcu.cz sdělte svůj zájem i o National Exchange Workshop.

Kontaktní osoba

Mgr. Anna Polednová
annap@kpv.zcu.cz
Katedra průmyslového inženýrství a managementu
Západočeská univerzita v Plzni