Akce pro neziskové organizace 17. 4. 2015 v Ostravě

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR Vás zve na diskusní setkání a během něhož představí značku spolehlivosti veřejně prospěšných organizací. Akce proběhne v Ostravě 17. 4. 2015 od 14:00 do 16:00 v Národní klastrové asociaci (U Tiskárny 616/9).

Na setkání se dozvíte:

- Co je značka Spolehlivá veřejně prospěšná organizace?

- Jaký je její význam pro veřejnost a neziskové organizace?

- Jak ji získat?

Účelem značky je poskytnout potenciálním dárcům i široké veřejnosti informace o tom, že veřejně prospěšná organizace řádně hospodaří se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využívá k naplňování svého deklarovaného poslání. Značku obdrží pouze organizace, které úspěšně projdou komplexním hodnocením. Více informací na www.znacka-spolehlivosti.cz

Vstup na setkání je zdarma. Náklady jsou financovány z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V případě zájmu svoji účast na setkání potvrďte, prosím, do 10. 4. 2015 na znackaspolehlivosti@avpo.cz

Pozvánku naleznete zde.