Aktivity Moravskoslezského automobilového klastru

Valná hromada Autoklastru na VUT Brno ve Štukovém sálu

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 proběhlo za podpory VUT Brno (slaví 120 let svého trvání a je členem Autoklastru) 28. zasedání Valné Hromady Autoklastru. Na programu, kromě stanovami daných bodů, byly prezentovány Moderní technologie uplatnitelné v Automotive (Virtuální
a rozšířená realita, využití rozpoznávání hlasu, moderní a do linek vhodné CT systémy). Dalším, účastníky vysoce hodnoceným bodem programu, byla návštěva výzkumně vývojového centra VUT Brno – CEITEC a prezentace reálných výstupů – Test Bed, Laboratoř Mobility, Laboratoř el. pohonů, Nízkohmotnostní materiály, Průmyslový CT systém.

                                                Zdroj Foto Autoklastr

 

Setkání AUTOSAP

Dne 16. 5. 2019 se uskutečnilo setkání divize dodavatelů a účelových organizací AUTOSAP v Ostravě. Součástí programu byla také návštěva centra kolaborativní robotiky.

                                                 Zdroj foto Autoklastr

 

Bin picking

V současné době je řešen proces Bin picking (robotizovaný proces výběru nahodile uloženého objektu v boxu) s využitím kolaborativních robotů.

                                                Zdroj foto Autoklastr

                                           
Learning factory

V rámci projektu INAK2 (inovativní automobilový klastr), Autoklastr zorganizoval seminář, jehož cílem bylo představit o čem je tzv. learning factory, prakticky ukázat vybrané moduly z průmyslu 4.0 podpořené a výukový e-learnigový materiál, který můžou účastnici posléze použít ve svých firmách a to zcela zdarma. Prezentované e-learnigové moduly byly na téma: Coboty, 3D tisk, rozšířená realita AR, bin picking.

                                                Zdroj Foto Autoklastr