Aktivity projektu DanuBioValNet

Zástupkyně Národní klastrová asociace, Zuzana Polová a Kateřina Píclová, se zúčastnily interního setkání partnerů projektu DanuBioValNet, které se uskutečnilo v září 2018 v Bukurešti.

Na setkání se probíraly možné přístupy k zapojení klastrů, firem, výzkumných institucí a dalších aktérů do připravovaných aktivit projektu, kterými jsou např. příprava Společné klastrové strategie pro bio-obory v Dunajském regionu a realizace pilotních akcí projektu – tří mezinárodních konferencí se zaměřením na fytofarmacii, eko-stavebnictví, pokročilé obaloviny na bázi bioplastů a konopný průmysl.


Více na webu projektu DanuBioValNet: http://www.interreg-danube.eu/approvedprojects/danubiovalnet