Analýza strategických dokumentů

Analýza národních a regionálních strategických dokumentů v oblasti inovací a konkurenceschopnosti ČR byla jednou z aktivit projektu Gender v inovacích - inovace v klastrech, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Cílem této aktivity bylo posouzení rozsahu a využití genderově citlivého přístupu v strategických dokumentech v oblasti inovací a konkurenceschopnosti a zhodnocení míry jeho uplatňování. 

Analýzy strategických dokumentů jsou dostupné zde:

Analýzy zpracoval expert na rovné příležitosti Mgr. Tomáš Peterka.