Baťův odkaz Evropě – Zodpovědné podnikání

Srdečně Vás zveme na konferenci Baťův odkaz Evropě – Zodpovědné podnikání, která se bude konat dne 24. 4. 2014 od 9:00 h v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pozvánku na konferenci naleznete zde. Záštitu nad konferencí převzali: PaedDr. Alena Gajdůšková (1. místopředsedkyně Senátu PČR), prof. Ing. Petr Sáha, CSc. (rektor UTB ve Zlíně), MVDr. Stanislav Mišák (hejtman Zlínského kraje) a MUDr. Miroslav Adámek (primátor města Zlína).

Součástí konference bude také křest nových publikací a prohlídka Obuvnického muzea. Více informací zde.