Bioplasty v Dunajském regionu - workshop projektu DanuBioValNet

24. - 25. května 2018 proběhl v Lublani, Slovinsko, workshop zabývající se tématy bioplastů a bioobalovin. Na akce se setkali zástupci firem, výzkumných institucí, ministerstev a další zájemci o problematiku bioplastů v cílem diskutovat aktuální i budoucí trendy oborů využívajících bioplasty, příležitosti pro jeho další rozvoj a vhodné nastavení politického rámce. Diskuse budou rovněž řešit nedostatky a bariéry související s tímto oborem a hledání cest k pokrytí identifikovaných mezer v hodnotovém řetězci jako základu budoucí společné strategie.

Akce proběhla v rámci mezinároního projektu DanuBioValNet. Tiskovou zprávu naleznete zde: http://znanost.sta.si/2517825/bioplastics-movers-discussing-bioplastics-value-chain-in-ljubljana

VIDEO z akce pak zde: https://www.youtube.com/watch?v=TvRybTh8zmk&feature=youtu.be