Česko-srbské obchodní forum v Praze - report

Dne 13. října 2016 se v Srbsku, v Niš, konalo první česko-srbské obchodní fórum s cílem pomoci klastrům a malým a středním podnikům z České republiky a Republiky Srbska k vzájemné obchodní spolupráci. Druhé česko-srbské obchodní fórum se uskutečnilo dne 2. listopadu 2016 v Praze a poskytlo příležitost k dojednání konkrétních obchodních schůzek, k jednání o dohodách o budoucích partnerstvích, projektech a exportních a importních příležitostech.

Obě fóra se uskutečnila v rámci projektu "Význam klastrů pro rozvoj obchodu a malých a středních podniků", který je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky, program Aid for Trade – Srbsko. Projekt nevznikl nahodile, je úspěšným naplněním Memoranda o spolupráci mezi NCA a její partnerskou organizací Cluster House, který jejich představitelky, Pavla Břusková a Danka Milojkovič, podepsaly 2. září 2015 v Niš v rámci doprovodné podnikatelské mise premiéra Bohuslava Sobotky v Srbsku organizované Hospodářskou komorou ČR. Oficiální stránky projektu naleznete zde: http://cz-rs-clusnet.clusterhouse.rs/en/

Celou zprávu z česko-srbského obchodního fóra naleznete zde.