Česko zabodovalo na Evropské klastrové konferenci

Ve dnech 14. - 16. května 2019 se opět po dvou letech uskutečnila Evropská klastrová konference, kterou v Bukurešti uspořádalo generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a MSP ve spolupráci s rumunským ministerstvem hospodářství. Konference
s názvem „Connecting ecosystems: Bridge. Inspire. Chan ge.” se zúčastnilo 450 účastníků z řad národních i regionálních tvůrců klastrových politik, odborníků z průmyslu, výzkumu a akademické sféry. Z ČR se akce zúčastnili zástupci NCA, Českého nábytkářského klastru, Českého optického klastru, Moravského leteckého klastru a Nanoprogress. 

Před zahájením konference proběhl matchmaking, který přilákal 149 zástupců klastrů a vygeneroval 369 vzájemných setkání. Účastníci tak měli možnost se navzájem poznat a navázat osobní kontakty. Během tří dnů konference se mohli účastníci zapojit do interaktivních skupinových diskuzí na různá zajímavá témata (zvládnutí digitální transformace, udržitelný rozvoj, vytváření sdílené hodnoty). Účastníci konference mohli také sledovat panelové diskuze, kde se diskutovalo např. o tom, jak stimulovat strategickou meziregionální spolupráci, nebo jak souvisí iniciativy EU týkající se klastrů s různými službami Evropské komise.

V rámci této konference si účastníci také zvolili nového Evropského manažera klastru pro rok 2019. Stala se jím Bianca Muntean, manažerka klastru Transilvania IT. První český kandidát v historii vyhlašování této ceny, Luboš Komárek, manažer klastru Nanoprogress, skončil na druhém místě jen o několik hlasů. Přesto Lubošovi Komárkovi gratulujeme k významnému úspěchu a příkladné reprezentaci české klastrové komunity v Evropě.

 

Během následujícího galavečera byla udělena další ocenění. Za klastrový projekt roku ESCP-4i (European Strategic Cluster Partnership for Going International) za rok 2019 získal projekt Adpack, který vede Luboš Komárek z klastru Nanoprogress. Další ocenění za projekt roku INNOSUP-1 získal projekt <IMPACT> Connected Car, kde je partnerem Moravskoslezský automobilový klastr. Poslední ocenění ESCP-S3 (European Strategic Cluster Partnerships for Smart Specialisation Investments) za rok 2019 získala Evropská síť automobilových klastrů, kterou reprezentovala Clotilde Nade z Vehicule du Futur.

Příští Evropská klastrová konference se uskuteční v listopadu 2020 v Berlíně v době německého předsednictví v Radě EU, což bude další příležitost k propojování klastrových ekosystémů.

(Zdroj: Echo from the European Cluster Conference 2019 in Bucharest/Romania, 14-16 May 2019; ECCP)

 

Foto zdroj ECCP