Chemické parky jako inovativní produkční modely budoucnosti

Celoevropská konference Chemické parky jako inovativní produkční modely budoucnosti se bude v německém Leverkusenu konat pod záštitou ministra hospodářství spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Harry K. Voigtsbergera. Konference je součástí projektu ChemClust. Akce je primárně zaměřena na zástupce průmyslových parků, firem, klastrů a sdružení z oblasti chemického průmyslu. Bližší informace budou následovat.

Pro případné dotazy kontaktujte prosím paní Evu Hertel, email: chemclust@mwebwv.nrw.de.