Členové klastrové organizace Nanoprogress se velice aktivně podílejí na boji proti šíření nákazy

Členové klastrové organizace Nanoprogress se velice aktivně podílejí na boji proti šíření nákazy covid-19 a právě nanotechnologie zde hrají klíčovou roli. V posledních letech došlo k významnému posunu tuzemského nanotechnologického průmyslu, a to nejen v produktech, ale také ve výrobních technologiích.

Zdárným příkladem je vývoj patentované technologie produkce nanovláken zvlákňováním roztoku polymeru střídavým proudem týmem profesora Davida Lukáše z Technické Univerzity v Liberci (TUL). Právě na základě této technologie byla v posledních letech V rámci klastru Nanoprogress vyvinuta laboratorní zařízení na přípravu nanovláken a také nová nanolinka, na které TUL připravuje nanovlákenné roušky s nejvyšším stupněm ochrany. Univerzita také vytvořila iniciativu #rouskystulkou do které se zapojil Liberecký kraj a celá řada firem
a institucí.

Klíčovým partnerem pro vývoj zařízení je také vysoce inovativní společnost VÚTS, jež se již dlouhodobě v rámci aktivit klastru podílí na vývoji technologií pro výrobu nanovlákenných materiálů tím, že převádí poznatky členů klastru do průmyslově využitelné podoby. Tzn., že se podílí na pokračování vývoje již vyvinutých laboratorních technologií, zejména na jejich zvětšení a úpravách tak, aby je bylo možno využít pro průmyslovou výrobu nanovlákenných materiálů.

Do obranného tažení proti covid-19 se vydali i další členové klastrové organizace Nanoprogress, například firma nanoSPACE vyrobila již více než 50 tis. roušek a dodala je za rekordní čas krizovému štábu Českých Budějovic, písecké nemocnici a sociálním službám regionu. Společnost FILTREX pak vybavila Oddělení psychiatrie a psychoterapie Svitavské nemocnice nanovlákennou filtrací.