CluStrat: Cross-fertilization workshop

18. září se v Budapešti koná Cross-fertilization workshop za účelem vzájemného obohacení současně implementovaných různých projektů na téma chytré specializace, vynořujících se oborů, roli klastrů a potenciálního dopadu klastrových politik v regionu Centrální Evropy. Workshop poskytne prostor pro přenos znalostí a zkušeností mezi těmito paralelně probíhajícími projekty, umožní identifikovat potenciál pro vznik nových synergií a  možné budoucí spolupráce mezi těmito projekty.

Workshop je otevřen projektům v regionu Centrální Evropa a dalším evropským projektům, které se zaměřují na klastry, klastrové a inovační politiky a které mají vztah k průřezovým tématům (zejména gender a inovace, transfer znalostí a technologií, internacionalizace), klíčovým technologiím (KET) a vynořujícím se oborům (jako aktivní stárnutí, udržitelná mobilita, zelená ekonomika).

NCA bude na workshopu reprezentovat prezidentka NCA, paní Pavla Břusková, projektová manažerka projektu CluStrat, paní Eva Hudečková a finanční manažer tohoto projektu, pan Marek Koňařík.

Workshop se koná v rámci projektu ClusStrat, bližší informace naleznete zde.