CREA Hydro & Energy je partnerem projektu iWATERMAP

CREA Hydro & Energy se zapojila do projektu zaměřeného na vodní hospodářství. Do projektu s názvem iWATERMAP se zapojilo na základě
výzvy programu INTERREG EUROPE celkem 9 partnerů ze 7 regionů. Klastr CREA reprezentuje v tomto projektu Jihomoravský kraj.

Celý projekt je rozdělen na dvě fáze a předpokládané ukončení projektu je plánováno na rok 2023. Koordinaci projektu má na starost vedoucí partner projektu, kterým je Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology z Nizozemska.

Hlavním tématem projektu je oblast vodních technologií pro zvyšování kritické masy inovací ekosystému v regionech. Význam tohoto odvětví
spočívá v jeho schopnosti pomoct při řešení společenských problémů souvisejících s řízením vodních zdrojů - nedostatek vody, využití v jiných průmyslových odvětvích, zhodnocování odpadových vod, atd.