Čtvrtý ročník konference BioSpot

V Národní technické knihovně v Praze se v úterý 6. března 2019 konal již čtvrtý ročník konference BioSpot s podtitulem Central European Bioventure. Téměř stovka účastníků včetně potenciálních investorů si vyslechla více než deset prezentací výsledků výzkumných týmů působících především v oblastech medicíny, biomedicíny a biochemie, a to nejen z České republiky. Hlavními organizátory celé akce byly klastr MedChemBio, Ústav molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci a IOCB TECH, dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.

V úvodní části promluvili zástupci partnerů konference – Adrian Bradley ze společnosti Cleveland Scott York zabývající se ochranou duševního vlastnictví a Hana Chlebná z Agentury CzechInvest. Své výstupy představili jak zástupci českých institucí – z Akademie věd to byl Ústav organické chemie a biochemie, Fyziologický ústav a Ústav experimentální medicíny, z vysokých škol Univerzita Karlova, Masarykova univerzita a Ústav molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci. Dále pak Fakultní nemocnice v Hradci Králové a společnost Riocath Trade a Glycanostics.

Zahraniční prezentující byli z Německa a Polska. Marián Hajdúch z Ústavu molekulární a translační medicíny byl velmi spokojen s tím, že se podařilo vybudovat platformu, která se osvědčila. „Letos jsme se na základě hlasování v loňském roce rozhodli, že celé konferenci předcházela vzdělávací část, která se konala v úterý. Velmi se to osvědčilo a v tomto duchu bychom chtěli pokračovat i v dalších ročnících – zajistit sdílení dobré v praxe jak v oblasti technologického transferu a investičních příležitostí, tak v oblasti prezentaci výsledků výzkumu.“

Konference BioSpot. Zdroj: MedChemBio