Den klastrů v Plzeňském kraji 18. 10. 2018

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Klastrem MECHATRONIKA uspořádala 18. října v Plzni v pořadí již šestý „Den klastrů“ v regionech ČR s cílem seznámit širší veřejnost, zástupce firem, univerzit a jiných organizací s činností a úspěchy klastrových organizací. Záštitu nad akcí převzali hejtman Plzeňského kraje, Josef Bernard, a primátor Statutárního města Plzně, Martin Zrzavecký.

Den klastrů se v Plzni odehrál v úvodu Česko-bavorských kulturních dnů. Téměř 70 účastníků přivítal náměstek hejtmana Plzeňského kraje, Ivo Grüner, společně s ředitelkou Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, Irenou Vostrackou.

Prezidentka Národní klastrové asociace (NCA), Pavla Břusková, pozdravila také bavorské partnery a ve své prezentaci poukázala na rostoucí význam kvalitní klastrové politiky v regionálním, národním, evropském i globálním kontextu. „Klastry jsou nástroji pro zvyšování konkurenceschopnosti. Společně se totiž firmy ve svém oboru dostanou dál a rychleji než individuálně. Firmy z přirozeného klastru sdružené v klastrové organizaci si mohou stanovit ambiciózní strategické cíle, kterých pak dosahují prostřednictvím společných projektů ať už ve výzkumu a inovacích nebo internacionalizaci.“, vysvětlila Pavla Břusková.

Účelnost systémové podpory klastrů a koncepčního zastřešení jejich rozvoje potvrdil Dr. Stephan Pflugbeil z bavorského Ministerstva hospodářství, energetiky a technologie, kde zodpovídá za útvar aplikovaného výzkumu a klastrů.

Dr. Pflugbeil rovněž zasedl v panelové diskusi, kterou moderoval doc. Jiří Blažek z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze. Dalšími panelisty byli Michal Zemko, prezident Klastru Mechatronika, Petr Tomášek, manažer Moravského leteckého klastru, Alexander Schäferling, mluvčí bavorského Klastru Mechatronika a automatizace, a Jiří Herinek zastupující Český optický klastr. Diskuse otevřela témata vzniku nových služeb a aktivit pro členy klastrových organizací a jak management klastru pomáhá rozvíjet spolupráci i v podmínkách konkurence mezi firmami či nedostatku lidských zdrojů.

 

Účastníci panelové diskuze, zleva: Michal Zemko, Klastr MECHATRONIKA; Petr Tomášek, Moravský letecký klastr; Alexander Schäferling, bavorský Klastr mechatronika a automatizace; Stephan Pflugbeil z bavorského Ministerstva hospodářství, energetiky a technologie; Jiří Herinek, Český optický klastr a moderátor diskuze Jiří Blažek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Zdroj: Foto NCA