DOKUMENTY

Dokumenty připravené Národní klastrovou asociací

č.

Název

Autor

1.

Analytická studie – Výsledky mapování vynořujících se oborů a průřezových témat

Czech Dex, s.r.o.

2.

Výsledná zpráva – Vynořující se obory a průřezová témata na podporu inovací v klastrech

Czech Dex, s.r.o.

3.

Studie Gender v inovacích

ARR Ostrava

4.

Zpráva o regionálním potenciálu Moravsko-Slezského Regionu

Czech Dex, s.r.o.

5.

Závěrečná zpráva

Czech Dex, s.r.o.

 

Dokumenty připravené Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p. o.

č.

Název

Autor

1.

Regionální zpráva KK

Berman Group

2.

Studie proveditelnosti na zjištění klastrového potenciálu v oblasti lázeňství a balneologie v KK

Casia Development & Consulting

 

Společná strategie, společné akce a další strategické dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách projektu: http://clustrat.eu/results/.