Ekologické stavebnictví - mezinárodní workshop v Linci

Národní klastrová asociace Vás zve, jménem partnerů projektu DanuBioValNet, na mezinárodní workshop k tématu ekologické stavebnictví “Eco Construction – building with wood, recycling and reuse”. Organizátorem této pilotní projektové akce, která se uskuteční dne 13. – 14. března 2019 ve Linci, Rakousko, je Business Upper Austria Cleantech Cluster. 

Ekologické stavebnictví je jedním ze tří hodnotových řetězců, na které se projekt DanuBioValNet zaměřuje (dalšími jsou fytofarmacie a bio-obaloviny) v zájmu vyššího využití biologických obnovitelných zdrojů a tím i posílení bioekonomiky v zemích Dunajského regionu. Tímto workshopem projekt vytváří příležitost pro navázání spolupráce mezi firmami, klastrovými organizacemi a experty z oblasti eko-stavebnictví a cirkulární ekonomiky.

Akce je dvoudenní:

1. den – bude věnován příkladům osvědčených postupů z Rakouska v oblasti ekologických staveb, workshopům o dřevostavbách a demontáži orientované na recyklaci se zvláštním zaměřením na opětovné použití materiálů. Během akce dostanete příležitost krátce prezentovat svou firmu/organizaci a také diskutovat výzvy a příležitosti Vašeho oboru i Vaše zkušenosti z praxe. Součástí prvního dne bude rovněž prohlídka muzea chleba Paneum v obci Asten u Lince (autobusový transfer bude k dispozici zdarma).

2. den budete mít příležitost navštívit veletrh HANDWERK 2019 pro řemeslné zpracování se zaměřením na dřevo a možnost prohlídky dvou dřevostaveb na cestě do Wels (autobusový transfer bude k dispozici zdarma).

Akce bude probíhat v anglickém jazyce. Pro registrované účastníky je vstup na akci, prohlídky budov i vstup na veletrh zdarma.

Pozvánku naleznete ZDE

Program akce ZDE

Registrovat se můžete zde: https://sys.mailworx.info/Form?frm=ad8f28de-173d-4de7-8852-ddff2ebfff09

 

Akce je pořádaná v rámci projektu DanuBioValNet. Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA). http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubiovalnet