Energetické využití odpadů a odpady z energetiky (VEP), doplněno exkurzí do SAKO Brno, a.s

PAREXPO s.r.o. jako pořadatel odborných konferencí v rámci Teplárenských dnů 2013 ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, si Vás dovolují oslovit s pozvánkou na konferenci

 

Energetické využití odpadů a odpady z energetiky (VEP), doplněno exkurzí do SAKO Brno, a.s .– 11. dubna.

V rámci spolupráce je členským společnostem AMSP nabídnuta 10% sleva z vložného.

 

Mezinárodní den 2013 – 10. dubna,  kde bude nabídnuto představení nejmodernějších technologií zplyňování odpadů, úpravy a využití   biomasy, dřevního odpadu, sušení a skladování komodit, přínosů využití tepelných izolací průmyslových zařízení. Po programu je možnost diskuse u kávy se zástupci prezentujících společností. Pozvání je směřováno zejména k zájemcům o informace z oblasti nakládání s odpady a energetického využití odpadů, výroby paliv z biomasy a dřevního odpadu, využití biopaliv pro lokální a dálkové zásobování teplem, řešení podnikové energetiky, zajištění energetických úspor izolací průmyslových zařízení.

 

Vstup na výstavu TEPLÁRENSKÉ DNY 2013 je zdarma.