Evropská klastrová konference

Evropská klastrová konference proběhne 18. dubna ve vídeňském Palais Nederösterreich. Tématy konference budou:

1. Trendy v klastrových politikách a klastrových iniciativách

2. Indikátory kvality

3. Posílení sítí v rámci Střední Evropy

4. Setkání klastrových manažerů

Více informací naleznete v brzké době na internetových stránkách http://www.clusterconference2012.eu/.