Evropská komise představila 24 European Strategic Cluster Partnerships - Going International

8. března 2016 Evropská komise oficiálně představila 24 "European Strategic Cluster Partnerships - Going International" (ESCP-4i) v návaznosti na výzvu Clusters Go International (COSME). Tato Evropská strategická klastrová partnerství zahrnují okolo 140 klastrových organizací z 23 evropských zemí s potenciálem podpořit více než 17 000 MSP v přístupu ke globálnímu hodnotovému řetězci a zajištění stabilní pozice v celosvětové ekonomice. Součástí těchto partnerství jsou také 2 členové NCA, a to CREA Hydro&Energy (partnerství NATUREEF) a Nanoprogres (partnerství AdPack).

Více informarmací naleznete zde.