Expertní workshop k tématu Zemědělský klastr Vysočina

Workshop navazuje na IV. Národní dialog ke klastrovým koncepcím (12.6.2014 v Praze) zaměřený na rozšíření konceptu klastrů do zemědělského sektoru v ČR a Regionální dialog ke klastrovým koncepcím s tematickým zaměřením „Spolupráce a inovace pro udržitelné zemědělství“ (28.7.2014 v Praze).

Cílem workshopu je setkání klíčových aktérů zainteresovaných na řešení strategických problémů v zemědělství v Kraji Vysočina (půda a voda) formou řízené spolupráce v klastru.

Občerstvení je zajištěno. Registrovat se můžete již nyní pomocí on-line formuláře ZDE nebo na sekretariátu hejtmana u Lenky Šestákové, 564 602 336, sestakova.l@kr-vysocina.cz

Pozvánku s programem naleznete zde.