Facilitační workshop - Zlínský ovocnářský klastr

Národní klastrová asociace je zpracovatelem studie proveditelnosti pro založení klastrové organizace v oboru ovocnářství ve Zlínském kraji, která je spolufinancována Zlínským krajem. V rámci této studie se uskuteční facilitační workshop pro založení Zlínského ovocnářského klastru, který proběhne dne 25. října 2016 od 13. 30 hod. v zasedacím sále Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o., Havlíčkova 2787, 767 01 Kroměříž.

Workshop naváže na první jednání k založení Zlínského ovocnářského klastru, které proběhlo dne 4. 5. 2016 na Výstavišti FLORIA v Kroměříži, a bude prezentovat výsledky výše uvedené studie z hlediska struktury, zaměření a dalších parametrů ovocnářského klastru. Cílem workshopu je zahájit spolupráci zúčastněných firem, podnikatelů a institucí, identifikovat společné potřeby a rozvojové projekty a vytvořit podmínky pro založení klastrové organizace.

Více v tiskové zprávě zde.