Festival bezpečnosti 2019

Již třetí ročník Festivalu bezpečnosti pořádal dne 30. května 2019 Bezpečnostně technologický klastr. Program byl letos mimořádně nabitý – zúčastnily se jej všechny složky Integrovaného záchranného systému, dobrovolní hasiči, Armáda České republiky, Městská policie, Celní správa, báňští záchranáři, Hasičská pojišťovna i zdravotní pojišťovny, střední školy zabývající se vzdělávání v bezpečnostních oborech a další množství uskupení a firem, které se zabývají bezpečností. Každý z účastníků předvedl veřejnosti, zejména dětem a mládeži, to nejlepší ze své činnosti a také třeba techniky či vybavení. Festival se letos konal na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava a jednotlivé fakulty této prestižní univerzity využily maximálně možnost propagace jedinečnosti studia technických oborů u žáků základních a středních škol i veřejnosti. Vedle celodenních soutěží u stánků některých vystavovatelů čekala na předem přihlášené pětičlenné týmy z ostravských základních škol oficiální soutěž sestávající z celé řady disciplín.  Stanoviště pro branný závod přichystala Armáda ČR, dobrovolní hasiči uspořádali štafetu v požárních disciplínách, Městská policie Ostrava zajistila laserovou střelnici. Do přípravy soutěží se zapojila také Fakulta stavební VŠB-TUO a Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. U jejich stanovišť si žáci prověřili manuální zručnost a týmovou práci při stavbě tunelu či mostu a určitě se dobře pobavili při prolézání laserového bludiště. Spolu s firmou NAM system vyhledávali soutěžící cíle ukryté v terénu pomocí GPS aplikace.

Tento den plný bezpeční pro školní kolektivy, rodiny s dětmi i dříve narozené pořádá Bezpečnostně technologický klastr každoročně. Příští ročník se uskuteční v červnu opět na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.

Foto zdroj BTC