Fond rizikového kapitálu

Zveme Vás na seminář Fond rizikového kapitálu, který se uskuteční 11. dubna 2012 za účasti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechInvest, PWC a dalších v aule VŠB TUO.

Cílem seminářů je seznámit relevantní cílové skupiny se vznikajícím Fondem rizikového kapitálu a zvýšit tak povědomí o alternativních zdrojích financování začínajících projektů a možnost jejich kombinace s bankovními produkty.

Zároveň je cílem získat zpětnou vazbu na připravovaný koncept a inspiraci k jeho dokončení a odstartování pilotního projektu. Semináře přiblíží účastníkům venture kapitál a bližší pohled na financování formou kapitálového vstupu do podniků.

Více informací a program semináře naleznete v odkazech.