Fórum pro tvůrce klastrové politiky v Dunajském regionu

Pavla Břusková a Zuzana Polová z Národní klastrové asociace se zúčastnily mezinárodní akce projektu DanuBioValNet „Danube Cluster Policy Maker Forum“, které proběhlo 11. prosince 2018 v Bukurešti. Cílem této akce bylo ustavit dlouhodobou platformu k propojení politických hráčů, kteří mají na starost klastrovou politiku v jednotlivých partnerských zemích Dunajského regionu. Fórum má sloužit k výměně zkušeností a iniciování vzájemného učení se mezi tvůrci politik. Posláním tohoto fóra je posílení rozvoje a spolupráce mezi klastry v Dunajském regionu.

Mezi hlavní témata, kterými se toto fórum bude zabývat, patří např. společné porozumění konceptu klastrů, systém jejich financování, rozvoj kapacit managementu klastrů a systém akreditace regionálních klastrových organizací.

Vzhledem k tomu, že v ČR není klastrová koncepce zastřešená na vládní úrovni a akce se tak neúčastnili žádní oficiální zástupci ministerstev, organizátoři akce ocenili účast pana Milana Peprníka, velvyslance ČR v Rumunsku.

Akci pořádalo Ministerstvo hospodářství Rumunska, Rumunská klastrová asociace (CLUSTERO) a Ústav pro ekonomickou prognózu, kteří jsou partnery projektu DanuBioValNet. Další setkání tohoto fóra se uskuteční v Chorvatsku v roce 2020.


Zdroj: NCA