II. Světový klastrový kongres, 1.4.2016

Dne 1. dubna 2016 se uskutečnil II. Světový klastrový kongres v historických prostorách kulturního domu v Dąbrowa Górnicza v Polsku. Akce se zúčastnila řada zástupců regionálních klastrových stakeholderů a politické reprezentace, především zástupců zainteresovaných starostů obcí a měst, místních univerzit a klastrových organizací z Polska i dalších evropských zemí. Tématem letošního Světového klastrového kongresu byl „Triple helix v mezinárodních projektech a budování lokální ekonomiky prostřednictvím meziodvětvové spolupráce.“

Za českou klastrovou komunitu se akce zúčastnila PaedDr. Pavla Břusková, prezidentka Národní klastrové asociace, která byla v panelu dvou sekcí konference, Ing. Erich Zipser, prezident Moravskoslezského automobilového klastru (MAK) a Ing. Ladislav Glogar, výkonný manažer MAK. Akce se zúčastnil rovněž Ing. Pavel Santarius, Ph.D., zástupce ředitele Sdružení pro rozvoj MSK a Ing. Josef Tobola, člen monitorovacího výbor projektu POLSKO 3.0 a viceprezident TILC SP. o.o.

Zástupci klastrové komunity zde měli příležitost získat kontakty na řadu zajímavých polských klastrů zaměřených např. na logistiku (Logisticko-dopravní klastr Sever-Jih, Klastr horní Visly), chemický průmysl (Klastr Zelená Chemie, který je partnerem klastrů CREA v ESCP NATUREEF a mají vážný zájem o spolupráci s českými klastry), dřevařský průmysl (Lublinský dřevařský klastr), ICT (Smart IT Cluster Emirates & Europe Business Development Cluster), cestovního ruchu (Krkonošsko-jizerský turistický klastr), a další.

Více informací o akci naleznete ve zprávě zde.