Incomingová mise z Filipín

Ve dnech 3. - 9. září 2018 se v České republice uskutečnila incomingová mise z Filipín, a to konkrétně z provincie Guimaras. Členy delegace byli Elena Quezon z filipínské regionální správy a Eugene Palmes z podnikatelské sféry. Pozvání k uskutečnění mise přišlo ze strany klastru CREA Hydro & Energy a Honorárního generálního konzulátu Filipín v Brně vedeného Ing. Břetislavem Skácelem a Bc. Barborou Tulpíkovou.

Během své návštěvy se delegace zúčastnila několika setkání, a to například na Mendelově univerzitě, Jihomoravském kraji v Brně, Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze a na Filipínské ambasádě. Průběh celé mise se nesl v duchu budoucí spolupráce. Bylo dohodnuto memorandum mezi filipínskou stranou a Mendelovou univerzitou o budoucí mobilitě studentů a učitelů. Mise měla rovněž úspěch v oblasti posílení jednání s možnými obchodními zájemci v oblasti exportu manga na české trhy. Průběh celé mise byl všemi zúčastněnými hodnocen velmi pozitivně.

Účastníci incomingové mise z Filipín