Informační den pro organizace podporující malé a střední podniky (MSP) Česká republika

Rádi bychom Vás pozvali na akci,

Informační den pro organizace podporující malé a střední podniky (MSP)

dne 7. června 2017

v Hotelu International Prague

Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (DG GROW) Evropské komise ve spolupráci se sítí Enterprise Europe Network si Vás dovoluje upozornit na:

 

Tento informační den je pořádán v rámci kampaně EU Open for Business. Cílem je seznámit účastníky s opatřeními a sítěmi podporovanými EU, které mohou pomoci MSP růst a využívat možnosti, které nabízí jednotný trh. Mezi dalšími okruhy témat budou také práva MSP na jednotném trhu, přístup k financování EU, zdroje informací a poradenství v oblasti práv duševního vlastnictví.

Při příležitosti tohoto mimořádného Informačního dne budete mít možnost setkat se se zástupci Evropské komise a dalšími odborníky, kteří se s vámi podělí o informace týkající se evropských systémů, které mohou pomoci MSP získat finance, proniknout na nové trhy nebo najít nové obchodní partnery. Také se budete moci podělit o své zkušenosti s ostatními účastníky. Byli bychom rádi, kdybyste s těmito systémy EU seznamovali podnikatele, s nimiž jste v kontaktu.

Akce bude zahrnovat přednášky na téma:

  • Výhody jednotného trhu pro MSP
  • Systémy podpory EU pro malé podniky
  • Případy úspěšných projektů

Na této exkluzivní akci bude možné aktivně vstupovat do diskuzí a navazovat nové kontakty během rautu.

Tato akce určená pro podpůrné organizace je součástí první fáze kampaně. Kampaň EU Open for Business probíhá v pěti zemích: ve Slovinsku, Lotyšsku, Estonsku, České republice a Bulharsku.

Pozvánky s informacemi k registraci na konferenci budou rozeslány do 10. května.