Inovační potenciál ČR

Asociace inovačního podnikání ČR Vás srdečně zve na seminář Inovační potenciál ČR. 
Uskuteční se v úterý 6. září 2011 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 319, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Program semináře:


9.30 Prezence účastníků


10.00 Zahájení, Petr Křenek, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.


10.10 Změny v Systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 
Marek Blažka, Rada pro výzkum, vývoj a inovace


10.40 Inovační proces a nástroje jeho zkvalitňování, 
Pavel Švejda, Asociace inovačního podnikání ČR


11.00 Zkušenosti z přípravy a hodnocení projektů v rámci programu TIP, 
Martin Štícha, Ministerstvo průmyslu a obchodu


11.20 Česká strategie VaVaI v kontextu EU, 
Arnošt Marks, Asociace pro mezinárodní otázky


11.40 Diskuse, závěry, řídí Petr Křenek


12.40 Občerstvení


13.00 Ukončení semináře

Vstup volný, svoji účast potvrďte na níže uvedený e-mail do 1. 9. 2011
e-mail: nemeckova@aipcr.cz, www.aipcr.cz