Inovujme vzděláním

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu:   CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010866

Celková výše projektu:                16 762 560,00 Kč

Příjemcem je Národní klastrová asociace.

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci jednotlivých členských podniků.

Členové čerpají dle pravidel de minimis (200 000 EUR, ve třech po sobě jdoucích účetních obdobích) – datum přidělení určuje sdružení
dle míry vyčerpání de minimis člena – lze přidělovat i postupně v průběhu 2019-22)

Cílem projektu je rozšířit profesní vzdělávání zaměstnanců členských klastrů za účelem zvýšení pracovních kompetencí a inovačního potenciálu jejich zaměstnanců.

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech: 

                         

Aktivita

Rozsah

(osoba/hodina)

Obecné IT

  4 800

Měkké a manažerské dovednosti

23 040

Jazykové vzdělávání

   4 896

Účetní, ekonomické a právní kurzy

      960