Klastr MECHATRONIKA a jeho členové v boji s COVID 19

Současná mimořádná situace nás postavila před řadu nových podnětů a výzev. Je třeba sdílet zkušenosti, informace a vlastní know-how, abychom nemuseli vždy začínat znovu a znovu od začátku a mohli stavět na již dosažených výsledcích, a neplýtvali tak vlastními silami
a kapacitami. ČTPAV se snaží systematizovat a zpřehlednit kapacity a možnosti v oblasti aditivní výroby, které mohou být flexibilně využity na pokrytí lokálních potřeb ve boji proti šíření nemoci Covid-19. Přinášíme krátký souhrn možností, jak se můžete zapojit a kde se inspirovat, ale také odkazy na informační portály, které Vám mohou pomoci řešit aktuální situaci.

Všechny tyto informace najdete na webu Klastru MECHATRONIKA snažíme se je pravidelně aktualizovat a doplňovat. Na těchto stránkách najdete také krátký dotazník, pokud už máte konkrétní náměty a chcete se více zapojit do tohoto boje, budeme moc rádi, když nám o tom dáte vědět.

Uvědomujeme si, že tato situace je náročná. Nejde asi přesně odhadnout, jak a kdy vše skončí. Pokud už nyní potřebujete něco řešit, nebo máte podněty, které by měly být slyšeny, ozvěte se prosím. Snažíme se také pracovat s dalšími organizacemi nebo vládním CzechInvestem 
a posílat tyto zprávy dál, aby opatření a podpora ze strany státu mohla být co nejlépe přizpůsobena potřebám průmyslu. Děkujeme.

Věříme, že nám všem podaří tuto mimořádnou situaci zvládnout.

Česká technologická platforma pro aditivní výrobu

 

  •        Spojujeme Česko – CoVpoint: platforma pro nabídky a poptávky firem a státu. Pokud chcete nabídnout pomoc jiným firmám, nebo naopak s něčím pomoc potřebujete, můžete zde svou poptávku nebo nabídku zaregistrovat.

 

 

 

  •        Pomoc s právními otázkami, včetně vzorových dokumentů: www.pravovrousce.cz