Klastrová konference spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum, Německo

Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum (BMBF) pořádá 23. - 24. února 2012 klastrovou konferenci se zaměřením na klastry excelence (Spitzenklaster) a jejich konkurenceschopnost. Hlavním tématem konference bude internacionalizace klastrů. Paní Máire Geoghegan-Quinn, evropská komisařka pro vědu, výzkum a inovace vystoupí na konferenci jako keynote speaker. Vítáni jsou zástupci vědy, výzkumu, veřejného i soukromého sektoru.

Více informací o konferenci naleznete na internetových stránkách www.clusterkonferenz2012.de.

Vstup na konferenci bude pouze na základě osobní pozvánky. Registrace zasílejte na email clusterkonferenz@bmbf.bund.de.