Klastry a klastrové iniciativy v ČR a SR

konference v rámci projektu Přeshraniční klastrová iniciativa pro rozvoj kreativního průmyslu


Cíl konference:

Zapojit odbornou i laickou veřejnost do problematiky klastrů v souvislosti s jejich potenciálem pro regionální rozvoj, inovace a internacionalizaci se zaměřením na rozvoj spolupráce mezi ČR a SR.

Zaměření konference:

  • Rozvoj klastrů v ČR a SR v kontextu inovační strategie Evropské komise
  • Klastry - od zpracovatelského průmyslu přes nové technologie k inovačním službám a kreativnímu průmyslu
  • Specifika mapování klastru kulturních a kreativních průmyslů (statistika, ekonomika)
  • Spolupráce českých a slovenských klastrů - realita a příležitosti

Součástí dvoudenní konference Klastry a klastrové iniciativy v ČR a SR bude dne 3. listopadu 2011 i vědecká sekce, která bude určena pro vědecké pracovníky a pro prezentaci jejich výsledků v oblasti problematiky klastrů v ČR a SR. Výstupem konference bude sborník s přiděleným ISBN, který účastníci konference obdrží ve formě CD.

Při psaní příspěvků využijte prosím přiloženou šablonu, která zároveň obsahuje i další pokyny. Žádáme účastníky, aby si zajistili vypracování recenzí odborníkem (min. Ph.D. titul). Šablonu pro vypracování recenze naleznete zde. Je nutné dodržet i formát názvu příspěvků a recenzí:

Název souboru příspěvku: jméno_název příspěvku.doc
Název souboru recenze: jméno_recenze_název příspěvku.doc

V případě vybrání Vašeho příspěvku pro uveřejnění v Journal of Competitiveness (JoC) Univerzity T. Bati ve Zlíně Vás budeme informovat individuálně e-mailem. Upozorňujeme, že nutnou podmínkou pro přijetí je dodání všech obrázků zvlášť jako samostatných souborů (jpg, xls, doc, pdf, eps, ai).

 

 

K doplnění těchto náležitostí budete vyzváni e-mailem v případě, že Váš článek bude vybrán.

Do sborníku nebudou zařazeny příspěvky:

  • zaslané po termínu,
  • s nesprávně naformátovaným textem,
  • s nesprávným formátem názvu příspěvků nebo recenze,
  • s chybějící recenzí.

Termín odevzdání přihlášky (pasivní účast): 15. října 2011
Termín odevzdání přihlášky, příspěvků a recenzních posudků: 30. září 2011

Aktuální program konference naleznete zde.