Klastry stojí v čele vlámské rozvojové politiky.

Ve dnech 8.-10. října se v Antverpách uskutečnila 22. globální klastrová konference TCI2019, které se zúčastnilo 353 expertů a praktických klastrových odborníků z 39 zemí. Českou republiku zastupovala Mgr. Kateřina Píclová z MPO a prof. Drahomíra Pavelková z Univerzity T. Bati ve Zlíně. Hostitelé konference, kterými byly vlámské organizace Flanders Investment & Trade (FIT) a Flanders Innovation & Entrepreneurship (VLAIO), vytvořily perfektní zázemí pro třídenní setkání globální klastrové komunity a inovačních ekosystémů s intenzivním programem. Účastníci měli možnost inspirovat se formou exkurzí vlámskými inovačními ekosystémy v oblasti sociální ekonomiky, smart city, zdravotnictví, potravinářství, sportu, digitální logistiky a v dalších. V rámci konferenčního programu zazněl také silný hlas firem dokumentující, jak díky zapojení do klastru roste nejen jejich konkurenční ale i inovační síla. Výsledky přednesených příspěvků a diskuzí v rámci konference byly v závěru shrnuty do těchto čtyř prohlášení:

  1. Klastry jsou skvělým nástrojem k celkovému zlepšení naší společnosti při přechodu na její zelenější a udržitelnější model.
  2. Vlády hrají hlavní roli při budování ekosystémů přátelských ke klastrům v rámci utváření veřejných agend a politik.
  3. Internacionalizace je klíčovým aspektem rozvoje klastru, protože klastry stimulují mezinárodní spolupráci a působí ve velkých
         mezinárodních ekosystémech.
  4. Činnosti klastru by se měly vždy zaměřovat na akci a výsledek. Vždy je třeba mít na zřeteli, co je pro klastr opravdu důležité, a jakých
         cílů může být dosaženo pouze pomocí klastru. 

 

Vlámská vláda uplatňuje klastrovou politiku na bázi podpory různých inovačních podnikatelských sítí se dvěma typy klastrů:

  1. klastry rozvíjející intenzivní spolupráci mezi členskými firmami
  2. klastry které generují hmatatelnou ekonomickou přidanou hodnotu

 

V loňském roce byl ve Vlámsku spuštěn program na podporu „předních“ (spearhead) klastrů, které představují ten druhý typ regionálních klastrů. Ty rozvíjejí dlouhodobé a mezisektorové kolaborativní projekty ke zvýšení inovací v nejpokročilejších a nejslibnějších vlámských odvětvích:  chemicals (Catalisti), food (Flanders’ FOOD), energy (Flux50), logistics (VIL) and sustainable materials (SIM).