Klastry ze zemí Visegrádu v Gliwicích

První Visegrádský kongres klastrů, který uspořádala Asociace polských klastrů za podpory Mezinárodního visegrádského fondu ve dnech 25.-26. září 2018 v prostorách Slezské technologické univerzity v Gliwicích, přinesl řadu aktuálních diskuzních témat a také důležité závěry.

„Visegrádskou čtyřku chápeme jako významný rychle rostoucí trh Evropské unie“ uvádí téma konference Krzysztof Krystowski, prezident Asociace polských klastrů, „který se však potřebuje zaměřit na lepší spolupráci firem a rychlejší modernizaci průmyslu. Ideálním nástrojem pro tento další ekonomický rozvoj jsou klastry“. Akce se zúčastnilo celkem 150 osob, z toho přes 40 expertů ze sedmi zemí, včetně zástupců polských ministerstev a státních agentur. Artur Sobon, náměstek ministra investic a rozvoje Polska vidí v regionu V4, který představuje 64 milionů Evropanů a HDP v řádu jednoho trilionu EUR, obrovský potenciál především pro malé a střední podniky, jejichž společné aktivity by byly přínosem pro všechny.

Panelové diskuze se týkaly role klastrů v koncepci Průmysl 4.0, systému financování klastrů, jejich akreditace a propojení s RIS3, využití klastrů pro lákání zahraničních investic, rozvoje inovací a nových technologií. Česká republika je s 30% podílem průmyslu na celkovém hospodářství a s 93 roboty na 10 tisíc obyvatel (12. místo v EU a 19. na světě) lídrem V4. A právě pro zlepšení této situace v ostatních zemích V4 vidí náměstek Sobon velkou příležitost pro spolupráci klastrů. V Polsku je zhruba 100 klastrových organizací, z toho je 16 tzv.
národních klíčových klastrů, které byly vyhodnoceny Ministerstvem podnikání a technologie jako klastry se strategickým významem pro polské hospodářství.

Klastry mohou posilovat svou kapacitou a realizační schopností inteligentní specializaci regionů, pomáhat podnikatelům v budování jak sociální, tak technické infastruktury, ve spolupráci s výzkumem přinášet nová, konkurenceschopná řešení. Jako příklad dobré praxe podpory klastrů byl vyzvednut přístup MPO umožňující financování ve výši 2–5 mil. Kč i pro rozvíjející se klastry s historií jednoho uzavřeného finančního období. Významným vstupem byla prezentace Lucia Seel z Evropské platformy pro klastrovou spolupráci (ECCP) a videokonference s Annou Sobczak z Evropské komise, zodpovědnou za klastrovou politiku EU, která potvrdila strategický význam klastrů jako nástroje implementace dalších rozvojových koncepcí. Prezentace jsou k dispozici zde.

Zleva: Krzysztof Krystowski, prezident Asociace polských klastrů, Lucia Seel, ECCP a Robert Wenzel z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR