Koncept juniorních center excellence v oblasti informační bezpečnosti v ČR

Network Security Monitoring Cluster (NSMC) vypracoval Koncept juniorních center excellence v oblasti informační bezpečnosti v ČR. Jedná se o zajištění výuky informační bezpečnosti na vytipovaných středních školách, které jsou aspiranty na excelenci v oblasti informační bezpečnosti. Mají tedy nejen ambici a schopnost tento obor vyučovat a své know-how šířit dále mezi ostatní střední školy a veřejnost, ale budou mít i vhodné technické prostředky nezbytné na podporu těchto aktivit. Tento koncept NSMC je podporován Národním ústavem pro kybernetickou a informační bezpečnost a Asociací krajů ČR.