Konference IT4P – Information Technology for Practice 2018

Sdružení IT Cluster opět partnersky podpořilo každoroční konferenci IT4P – Information Technology for Practice 2018, během něhož zástupci českých a polských univerzit představili odborné práce v oblasti IT. Dvoudenní konference probíhala na půdě Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO). Předseda IT Clusteru, Přemysl Soldán, prezentoval aktuální projekty sdružení a nabídl možnost spolupráce vysokých škol s klastrem. V tuto chvíli IT Cluster spolupracuje s VŠB-TUO nebo Slezskou univerzitou v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné.

Prosinec byl ve znamení velké odborné konference pro širokou veřejnost. Odborná konference nesla název: „Logistika jako efektivní nástroj v oblastech lidské činnosti“. Kromě aktuálního projektu IT Clusteru, efektivního svozu komunálního odpadu, zde probíhaly přednášky zaměřené na stanovení optimální velkosti zásob pomocí predikce spotřeby, logistiku vnitřních a vnějších interních informačních procesů či moderní trendy 21. století. Akce se zúčastnilo přes 70 zástupců firem, kteří v panelové diskuzi prozradili své firemní úspěchy, ale i úskalí, na které si dát pozor.

                                                                        Zdroj: Foto IT Cluster

V tuto chvíli klastr připravuje workshop ITIL 4 – novinky v oblasti ITSM (ITSM = Řízení IT služeb), který povede Zdeněk Jelínek z firmy Q4IT. Workshop se uskuteční 16. 04. 2019 a stále je pár míst k rezervaci.

V rámci dotačního projektu „Rozvoj IT Clusteru 2017 – 2019“ došlo k redesignu webových stránek spolku. Kromě nového grafického layoutu a optimalizace SEO vyhledávání byla přidaná nová podstránka Roadshow, která popisuje roční cestu po středních a vysokých školách v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem projektu Roadshow je informovat akademickou sféru o existenci klastru, jeho projektech
a výhodách členství. Pro studenty je pak uspořádáno setkání, kde se představují členské firmy a jejich pracovní nabídky. Veškeré informace
o klastru a Roadshow naleznete na webových stránkách itcluster.cz.

S novým rokem přicházejí i noví členové. IT Cluster tak mezi sebe vítá společnosti NetDirect, LOGICON Partner, FULLCOM Systems, XEVOS Solutions, NITTA Systems, K2Connect Solution a Focus People. K dnešnímu dni tak má IT Cluster 29 členských společností, které dohromady tvoří jeden IT region.