Konference TCIC 2019: Klastry - Ekosystémy pro inovace a nové podniky

 

Konference v Kluži – výkladní skříň rumunské klastrové politiky

 

Klastrové konsorcium severní Transylvánie pořádalo ve dnech 18.-20. září 2019 již pátou Transylvánskou mezinárodní klastrovou konferenci TCIC2019 s názvem „Klastry: Ekosystémy pro inovace a nové podniky“.

Severní Transylvánie je jedním z pěti regionálních konsorcií, sdružujících klastry v daných geografických oblastech Rumunska, které jsou zastřešené národní klastrovou asociací CLUSTERO. Transylvánie patří k nejvyspělejším regionům z hlediska klastrových aktivit, což dokazuje jak úspěšná mezinárodní konference, tak i zapojené klastrové organizace. Držiteli zlaté známky Evropské klastrové excelence jsou Transilvania IT Cluster s oceněním Evropský manažer klastru za rok 2019 pro jeho manažerku Biancu Muntean, Transylvanian Furniture Cluster a AgroTransilvania Cluster. K dalším významným regionálním klastrům patří TREC – Transilvania Energy Cluster zaměřený na obnovitelné zdroje, Romanian New Materials Cluster a Transilvania Creative Cluster. Právě kreativní klastry a hlavní výzvy pro kreativní průmysl byly tématem jedné z paralelních sekcí, které se zúčastnil i Petr Dubovský, manažer Zlínského kreativního klastru (ZCC), a Pavla Břusková (NCA) pozvaná organizátory k vystoupení a vyhodnocení sekce kreativních průmyslů v závěrečné plenární části konference. Součástí konference byla i bilaterální setkání a matchmaking, na kterých P. Dubovský získal významné kontakty pro internacionalizaci ZCC
i účast mezinárodního odborníka Davida Parrishe z Velké Británie s dlouhodobými zkušenostmi, jak naučit kreativce podnikat, na připravovaných akcích ve Zlíně v příštím roce.

Vysokou úroveň konference a také význam klastrové politiky v Rumunsku potvrdili svým vystoupením Ulla Engelmann, vedoucí oddělení pokročilých technologií, klastrů a socpiální ekonomiky Evropské komise; Lucia Seel, komunikační manažerka Evropské platformy pro klastrovou spolupráci (ECCP); Alberto Pezzi, ředitel pro strategii konkurenceschopnosti na katalánském ministerstvu průmyslu; Gabriela Pirvu, poradkyně pro průmyslovou politiku a konkurenceschopnost na rumunském ministerstvu hospodářství; vedoucí představitelé města Kluže a Transylvánského regionu, zástupci národních klastrových asociací Polska, Maďarska, Bulharska a ČR a řada dalších mezinárodních expertů a zástupců klastrů z Evropy i Jižní Afriky.