Konference ve Vídni inspirací pro tvůrce českých chytrých měst

Investice ve výši pět miliard euro, rozloha 2,6 miliard metrů čtverečních, jedenáct tisíc nových bytů pro dvacet tisíc obyvatel, dvacet let intenzivní výstavby – to vše charakterizuje unikátní evropský projekt Smart City Wienna. Aspern – Seestadt, Jezerní město, budované již od roku 2011 na severovýchodním okraji Vídně, naplňuje tři základní cíle: využíváním inovačních technologií, nabídkou chytrých řešení
a minimalizováním spotřeby přírodních zdrojů zvyšovat kvalitu života lidí. V současné době jich na tomto místě žije sedm a půl tisíc, o nově vznikající byty i pracovní místa je přitom obrovský zájem. V Aspernu se 14. listopadu 2019 uskutečnila mezinárodní konference, kterou
v rámci projektu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s názvem Rozvoj meziklastrové spolupráce v oblasti udržitelných a inovativních technologií a energetických úspor uspořádal Energeticko-technický inovační klastr Pardubice.

Účastníci konference, mezi nimiž nechyběli zástupci Velvyslanectví ČR v Rakousku, Smart City Vídeň, řady českých i slovenských firem, členů klastru ETIK, místních akčních skupin či obecních a městských zastupitelstev, vyslechli v průběhu dne celou řadu zajímavých příspěvků. Kamil Papež ze společnosti M.C. Triton přiblížil koncept Smart City jako součást strategického plánování rozvoje měst a obcí v České republice, Milan Vich poskytl cenné informace o tom, jak využít obnovitelné zdroje energie v obcích, jak zvýšit jejich energetickou soběstačnost a bezpečnost nebo kdy je výhodné využít pro financování takových projektů metody Energy Performance Contracting, kdy jsou nová technická řešení financována z dosažených úspor.

 

Ředitel rozvojové agentury Aspern – Seestadt Gerhard Schuster v úvodu komentované prohlídky města popsal současný stav jeho výstavby
a unikátnost celého řešení. To spočívá v inteligentním řešení energetiky, dopravy a budov využívajících obnovitelné zdroje energie, zároveň
v efektivním fungování infrastruktury včetně komunikačních sítí pro rychlejší rozvoj komunitní společnosti a přívětivého prostředí pro spokojený život lidí.

 

Další konferenci uspořádal klastr Nanoprogress. Jeho zástupce Luboš Komárek hovořil v úvodním příspěvku o klastrové politice EU a
o programech podpory pro malé a střední podniky. Lucie Vysloužilová z Nanopharmy přiblížila v další části programu Smart nano koncept
a Benedikt Kotmel z Operátor ICT Praha popsal fungování datového centra Golemio a využití těchto dat pro efektivnější chod hlavního města. V závěru konference představili Michael Blažíček a Roman Bajčan ze společnosti Smart Lighting Solution a Jiří Nagy z firmy Lumbio nejen ekonomické výhody biodynamického veřejného osvětlení.

 

Přestože koncept smart cities a smart regions není ničím novým, vídeňská městská rada pokročila v uvádění inovativních řešení v život zřejmě nejdál v Evropě. Bez nadsázky lze říci, že Aspern Seestadt je jeden z nejvýznamnějších evropských developerských projektů současnosti.