Krajská exportní konference

ážení členové a partneři,

rádi bychom Vás pozvali na Krajskou exportní konferenci. Konferenci pořádá Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje.

Místo konání: Best Western Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava-Zábřeh

Konference nabídne účastníkům konkrétní příklady týkající se přípravy a realizace exportního případu. Novinkou programu letošní série Krajských exportních konferencí je zařazení kurzu prezentačních dovedností pro exportéry provedený experty Diplomatické akademie MZV ČR a také setkání s vybranými zahraničními diplomaty.

Na konferenci se můžete přihlásit nejpozději do 22. 5. 2017 zde.

Účastnický poplatek:

242,- Kč pro členy HK ČR (200,- Kč plus 21% DPH)

484,- Kč pro nečleny (400,- Kč plus 21% DPH)

Více informací o akci naleznete zde.