Kybernetická bezpečnost na území Pardubického a Královehradeckého kraje

 

Národní klastrová asociacePardubický kraj, Královéhradecký kraj, Czechinvest a další partneři vás zvou k participaci na konferenci věnovanou praktickým doporučením a prezentacím účelných technických řešení

Datum: středa, 27. listopadu 2019

Místo: Pardubice (AULA + prostory Univerzity Pardubice)

 

 

Jedná se o analogickou akci k úspěšné akci v Ostravě

Informační a technologická bezpečnost je vzhledem ke stále dynamičtější digitalizaci a automatizaci procesů v řízení a chodu veřejných organizací a obcí, stejně jako výrobě a provozu firem a z hlediska hrozeb pro jejich zajištění, stále akcentovanějším tématem. 

  •  Potřebujete zabezpečit firemní či úřední data v duchu legislativy GDPR?
  • S jakými typy kybernetických útoků se v současnosti nejčastěji můžete setkat?
  • Jak zajistit firemní či úřední textová či akustická data před jejich zcizením? 
  • Jaká existují nejmodernější technologická řešení ochrany počítačových sítí?
  • Jaké osvědčené a sofistikovanější typy SW a další související bezpečnostní technologie lze v rámci zabezpečení kybernetické 

         bezpečnosti pořídit pro ochranu výroby a dat v konkrétní organizaci, obci či firmě? A další témata….

V rámci konference v Pardubicích bude navázáno na úspěšnou konferenci v Ostravě s cílem přinést uvedené téma do regionů a prezentovat nová technická řešení českých i zahraničních výrobců, která mohou firmám, výzkumným subjektům, obcím a dalším organizacím minimalizovat rizika vnějšího útoku, zcizení textových i audiodat.

Určeno pro: šéfové bezpečnosti, šéfové IT, manažeři, vedoucí představitelé firem, obcí a jejich organizací, výzkumných organizací a škol

 

Spoluorganizující partneři (tbd.):

- Národní klastrová asociace

- Pardubický kraj

- Královéhradecký kraj

- Univerzita Pardubice

- CzechInvest

Network Security Monitoring Cluster

 

                Program: 

09:00 – 09:25    registrace

09:25 -  09:30    úvodní slovo - (Ivo Říha, viceprezident, Národní klastrová asociace) 

09:30 – 09:35    „Chytrý region Pardubický kraj a informační bezpečnost“ – (hejtman  nebo nám. hejtmana)

09:35 -  09:45     NUKIB/Nakit tbd.

09:45 – 09:50    „Informační bezpečnost z pohledu Královéhradeckého kraje“   - kolegové s tím počítají

09:50 – 10:00    „Bezpečnost lidských zdrojů“ (Jiří Sedláček, ředitel, NSMC)

10:00 – 10:25    „A co dělají zařízení ve Vaší síti?“  (Vladimír Sedláček, GREYCORTEX)

10:25 – 10:50     tbd. SOPHOS

10:50 – 11:15     „Jak reagovat na aktuální trendy v kyberbezpečnosti?“ (Pavel Krejčí, CHECK POINT)

11:15 – 11:40      Coffee Break

11:40 - 12:05      Maximalizujte ochranu svých dat a uživatelský komfort. Vícefaktorová  autentifikace přístupu (MFA) a Single sign on 

                               (SSO)“ (Petr Kunstát, THALES)

12:05 – 12:30 – „Security Operation Center jako řešení požadavků Zákona o kyberbezpečnosti“  (Petr Minster, AXENTA)

12:30 – 12:55 – „Ochrana akustických dat“ (Petr Novák, Markzoom)

13:55 – 13:20 – (tbd.) Peter Lechman, (PALO ALTO)

13:20 – 14:20 – OBĚD

14:20 – 14:45 – tbd. BCV solutions s.r.o.

14:45 – 15:10 – tbd.

15:10 – 15:35-   „Jak ochránit kybernetická rizika? Pojištěním“ tbd.

15:35 – losování věcných cen prezentujících, konec akce

 

Na akci se můžete bezplatně přihlásit ZDE