Memorandum o spolupráci s Technologickou agenturou ČR, Asociací Nanotechnologického průmyslu ČR a Če

Nanoprogres podepsal 17.6.2015 strategické memorandum o spolupráci s Technologickou agenturou ČR, Asociací Nanotechnologického průmyslu ČR a Českým nanotechnologickým klastrem. Toto memorandum posílí národní spolupráci v Nanotechnologickém odvětví, transfer znalostí a urychlí vznik nových inovací. Spolupráce bude hrát důležitou roli při přípravě národních R&D programů a pozvedne národní a mezinárodní podvědomí ohledně úspěchů České republiky v oblasti nanotechnologií.

Fotografie tohoto aktu naleznete zde.