MEOPTA - Patron projektu KETGATE

V říjnu 2018 byla podepsána smlouva o marketingovém partnerství mezi firmou MEOPTA - optika, s.r.o. a Národní klastrovou asociací. MEOPTA se tak stala Patronem projektu KETGATE.