Měřicí vůz je příkladem perfektně zvládnutého transferu znalostí a technologií

Co se větší měrou podílí na znečištění ovzduší? Průmysl, doprava či lokální topeniště? Odpověď na tuto otázku by měla v budoucnu pomoci nalézt první akreditovaná měřicí mobilní laboratoř v České republice, která vznikla v Ostravě díky úzké spolupráci Bezpečnostně technologického klastru a akciové společnosti VVUÚ a nyní už monitoruje rozptylové podmínky na Ostravsku a v okolí.

Podle PaedDr. Pavly Břuskové, prezidentky Národní klastrové asociace, jde o důkaz toho, že klastry mají velký potenciál k rozvíjení nových oborů, které by mohly přispět ke zvyšování inovační úrovně regionu i k vytvoření nových pracovních míst. „Spolupráce Bezpečnostně technologického klastru se společností VVUÚ a výsledek v podobě měřicího vozu jsou jasným příkladem perfektně zvládnutého transferu znalostí a technologií. To je jedno z průřezových témat, která jsme identifikovali v rámci strategického projektu CluStrat jako cesty možné k rozvoji a prosperitě Moravskoslezského kraje.“

Mobilní měřicí vůz dokáže nejen přesně měřit imise v průběhu celého dne, ale je také schopen odebírat vzorky pro laboratorní rozbory, mapovat meteorologické parametry a dokonce má zabudovaný i čítač dopravy. Jde o vůz vybavený nejvyspělejšími technologiemi, které standardně měří koncentrace plynných i tuhých emisí, součásti je i plynný chromatograf. Stanice vybavena i přístroji na měření meteorologických jevů, protože i na nich jsou rozptylové podmínky závislé.

„Tento projekt v hodnotě zhruba 10 milionů korun je výsledkem snahy klastru intenzivně se věnovat měření imisí,“ vysvětluje Ing. Libor Štroch, Ph.D., ředitel VVUÚ, a. s., a zároveň viceprezident Bezpečnostně technologického klastru, a dodává, že mobilní měřicí laboratoř by měla dávat odpovědi občanům, v jakém žijí prostředí, i průmyslovým podnikům, které tak mohou zjistit, jakou měrou zatěžují své okolí. „Chceme, aby tato unikátní mobilní laboratoř pomáhala v boji proti znečištěnému ovzduší. Náš vůz je vhodný k tomu, aby jej využívaly především velké firmy na Ostravsku, případně v Moravskoslezském kraji i jinde, našimi klienty se mohou stát i města a obce, které zajímá přesný monitoring rozptylových podmínek. Mobilní měřicí laboratoř nejenže odhalí znečištění, ale z velké části také identifikuje jeho původ, a to jak z velkých průmyslových zdrojů, tak malých lokálních topenišť nebo dopravy.“

Moravskoslezský deník ze dne 23.8.2013.