Mezinárodní matchmakingový seminář v rámci projektu „AdPack“

matchmakingový seminář v rámci projektu „AdPack“. Cílem semináře je vzájemné představení partnerů projektu a vás, zúčastněných klastrů, a hledání budoucích oblastí mezinárodní spolupráce ve výzkumné a komerční sféře.

V průběhu semináře dojde ke stručnému představení projektového záměru a každého ze členů konsorcia. Dále by vstoupili zástupci zúčastněných klastrů se stručnou prezentací o cca třech slidech a prezentovali silné stránky klastru, produkty a služby a v jakých oblastech by chtěli spolupracovat. Po prezentačním bloku proběhne příjemný networking a diskuze možných forem spolupráce.

 

Jedná se o jedinečnou šanci získat zahraniční kontakty a navázat spolupráci s nadnárodními klastry. Více informací viz níže.

 

Datum akce: 17.2.2016 od 10:00 do 16:00

Místo konání: Technologické centrum Akademie věd ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

 

Prosím o vyjádření zájmu o účast na této akci prezentovat svůj klastr a jeho výsledky.

Přihlásit  se můžete na email: starostkova@nca.cz, tel. 777 454 499

 

Popis projektu AdPack (program COSME):

Projekt „Budoucí materiály a produkty pro pokročilé inteligentní obaly“ (AdPack) je založen na ambici zintenzivnění mezinárodní spolupráce a internacionalizace mezi partnery konsorcia a jejich MSP podpořením založení Evropského strategického klastrového partnerství v nově vznikajícím průmyslovém odvětví pokročilých obalů. Projektoví partneři spojují klíčové kompetence, které umožňují posílení hodnotového řetězce pokročilých obalů a prospívají mezisektorovému přístupu kombinací technologických klastrů (nanotechnologie, plasma), potravinářského klastru, materiálového klastru a obalového klastru. V průběhu projektu dojde k uzavření strategického memoranda mezi členy konsorcia, přiřazenými partnery a dalšími strategickými partnery z EU a ze třetích zemí o založení Evropského strategického klastrového partnerství.

 

Složení projektového konsorcia je následující:

  1. Nanoprogres, nanotechnologický klastr, Česká republika
  2. BalticNet-Plasma Tec, plasmový klastr, Německo
  3. PackBridge, obalový klastr, Švédsko
  4. InovCluster, potravinářský klastr, Portugalsko
  5. Plastiwin, materiálový klastr, Belgie