Mezinárodní setkání v Autoklastru

Ve dnech 6.-8. 2. 2019 pořádal Moravskoslezský automobilový klastr 5. mezinárodní meeting k projektu GREEN WHEELS. Setkání se uskutečnilo v Ostravě, v sídle Autoklastru. Zúčastnilo se 26 zástupců participujících organizací ze 4 zemí (Velká Británie, Česká republika, Slovenská republika a Maďarsko).

Automobilový průmysl se za posledních několik let doslova transformoval. Vývoj a expanze probíhá v duchu alternativních zdrojů. Vznikají nové učební obory, požadavky na studenty automobilových škol se zvyšují a učitelé častokrát nemají potřebnou podporu pro výuku. Projekt Green Wheels – Operation, repair and service of hybrid and elecric cars dokázal zareagovat v pravou chvíli.

V souvislosti s projektem vzniká ucelený soubor výukových materiálů pro výuku oborů zabývajících se opravou a údržbou automobilů na alternativní pohony, který je jedinečný svou lokalizací na evropské země, kde je automobilový průmysl dominantou. Velká část materiálů je již k dispozici na www.gwproject.eu a bez nutnosti se registrovat zde můžete nalézt např. pracovní listy ve čtyřech jazykových mutacích (angličtina, čeština, slovenština, maďarština), metodologii, příručku pro učitele, výuková videa pro učitele, online fórum nebo interaktivní slovník.

Tyto nově vyvíjené výukové materiály byly partnerskými školami projektu testovány. Další partneři projektu (tj. profesionální organizace na poli automobilového průmyslu, za ČR Autoklastr) obohatili materiály o současné poznatky z oboru. V neposlední řadě se Národní vzdělávací ústav zabývá tvorbou systému ECVET, tak aby tyto materiály splňovaly potřebná kritéria dané legislativami v zemích partnerů. Každý učitel si je vědom toho, že vývoj kvalitních odborných podkladů za pomocí moderních metod je sice nosný pilíř samotné výuky, ale neméně důležité je věnovat pozornost výuce samotné. Z tohoto důvodu se v projektu realizují školení nejen pro učitele odborných předmětů.

Více informací naleznete na www.gwproject.eu a konkrétní výstupy projektu na lms.gwproject.eu.

                                                Zdroj: Foto Autoklastr