Moderní metody řízení podniku

Zástupci Národní klastrové asociace se v červenci 2018 zúčastnili semináře Moderní řízení podniků – Time management. Seminář organizovala vzdělávací společnost Centrum Prosperity, která poskytuje vzdělávací služby na Slovensku a v Čechách hlavně majitelům, vrcholovým manažerům a budoucím manažerům podniků již od roku 2001.

Centrum Prosperity pomáhá zavést do firem nové funkční standardy, které jsou určeny malým a středním firmám, ale i velkým organizacím. Seminář se věnoval například tématům časové efektivity, mezilidských vztahů na pracovišti a typologie zaměstnanců. Podobný seminář již dříve realizoval pro své členy Národní strojírenský klastr, který jej rovněž pozitivně hodnotí. Podrobné informace o Centru Prosperity naleznete na jejich webových stránkách: www.centrumprosperity.sk