Nanoprogress založil a vede Evropské hospodářské zájmové sdružení Ad-Pack

Dne 18. 12. 2018 bylo oficiálně založeno a zaregistrováno do obchodního rejstříku Evropské hospodářské zájmové sdružení Ad-Pack (European Economic Interest Grouping Ad-Pack). Výkonným ředitelem tohoto sdružení byl jmenován současný místopředseda klastru Nanoprogress, Luboš Komárek. Partnery tohoto sdružení jsou BalticNet-PlasmaTec z Německa, Nanoprogress z České republiky, InovCluster z Portugalska, Packbridge ze Švédska a Plastiwin z Belgie. Sdružení Ad-Pack bude poskytovat služby s vysokou přidanou hodnotou firmám a inovačním subjektům a zapojovat je do podnikatelské a výzkumně vývojové spolupráce s partnery a spotřebiteli z Evropy a třetích zemí.

Hlavními cíli tohoto sdružení je vytvářet transparentní prostředí pro své členy a další stakeholdery, poskytovat jim nástroje potřebné k inkubaci nových projektových nápadů a obchodních záměrů, budovat důvěru a posilovat vztahy s Evropskou komisí. Ad-Pack ve své struktuře sdružuje čtyři klastrové organizace a další budou oficiálně vstupovat v následujících dnech s tím, že tento ekosystém bude zahrnovat přes tisíc evropských podniků, technologických center, excelentních výzkumných institucí a dalších aktérů.

Zleva: Alexander Schwock - BalticNet-PlasmaTec, Elias Njeim - Plastiwin, Luboš Komárek - Nanoprogress, Claudia Domingues - InovCluster.

Zdroj: Nanoprogress