Národní dialog ke klastrovým koncepcím

Ve dnech 22. a 23. 10. 2012 se v hotelu Diplomat konal Národní dialog ke klastrovým koncepcím v rámci projektu CluStrat.

Toto dvoudenní setkání se konalo v rámci mezinárodního strategického projektu s názvem"Posílení inovací prostřednictvím nových klastrových koncepcí na podporu vynořujících se oborů a průřezových témat" (akronym CluStrat), který je spolufinancován z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa.

Jednou z velmi důležitých aktivit projektu je zmapování „nově vznikajících“ technologií a nových inovačních služeb reagujících na současné socio-ekonomické potřeby společnosti. Mezi ně patří např. stárnutí populace, udržitelný růst vznikajících hospodářských sektorů a odvětví, schopnost přenosu technologií mezi obory, rozpoznání regionálních „zárodků“ inovací. Významným faktorem je propojení tradičních odvětví s nově vznikajícími obory, mezi které patří například sociální služby, péče o zdraví, udržitelné materiály, nanotechnologie, „zelené“ technologie, logistika a doprava.

Oba dny se diskutovalo na výše uvedená témata a to zejména na téma aktivní stáří, udržitelný rozvoj a udržitelná mobilita. Prezentující byli vybráni z řad odborníků na obory, ke kterým patří internacionalizace, transfer technologií a gender v oblasti inovací.

Účast na akci byla vysoká a účastníci projevili zájem diskutovat na prezentovaná témata a dotazovat se prezentujících na jejich názory.

Prezentace přednášejících:                                                                                   

Drahomíra Pavelková - Univerzita T.Bati                             

Aleš Vlk - Alevia                                          

Martina Froňková - CzechInvest

Eva Kudrnová - Tech. centrum AV ČR                                     

KARP - Clustrat                                          

Pavel Habarta - EF Trans

Markéta Novotná - expertka na gender                               

Dana Krejsová - PRA ÚK                            

Pavla Břusková - NCA

Marcela Linková - Sociolog. ústav AV ČR                              

Martin Štícha - MPO                                    

Petr Adámek - Bergman Group

Radim Kocourek - Jihomor.inov.centrum                                    

Tomáš Chmelík - ČEZ                                  

Zdeněk Procházka - Sensen

 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).